Уклањање крупног отпада

23936-kontejner-oil

КАКО ИЗНАЈМИТИ ВЕЛИКИ КОНТЕЈНЕР ЗА КРУПНИ ОТПАД?

Уколико желите да изнајмите велики контејнер од 5 м3 у који ћете одложити свој крупни отпад из домаћинства, јавите нам се на број телефона 021 / 6 333 884 локал 126 у времену од 8 до 13 часова сваког радног дана, како бисте се са надлежним пословођом договорили о тернмину постављања контејнера. Цена изнајмљивања великог контејнера износи 2.120,00 динара + пдв. Наши радници постављају контејнер на Вашој адреси и односе га следећег дана.