Основни подаци

s0004

Пословно име : Јавно Комунално Предузеће Чистоћа, Нови Сад
Улица и број : Сентандрејски пут 3, Нови Сад
Матични број : 008066531
ПИБ : 101692087
Шифра делатности : 3811
Назив делатности : Сакупљање отпада који није опасан