Јавне набавке – 2020. година

Ознака Датум

објављивања

Назив
ЈНМВ 09Д/20 19.02.2020.

Канцеларијски материјал

JН 07/20 18.02.2020.

Пластичне канте

ЈНМВ 04Д/20 13.02.2020.

Црева за све типове опреме

ЈНМВ 06Д/20 13.02.2020.

Помоћни и потрошни материјал за радионице

ЈН  05/20 13.02.2020.

Материјал за поправку камиона и контејнера

ЈНМВ-02Д/20 12.02.2020.

Вреће за јавну хигијену

ЈНМВ-05Д/20 12.02.2020.

Средства за хигијену

JН 09/20 11.02.2020.

Резервни делови за подземне контејнере

ЈН 04/20 11.02.2020.

Аутомеханичарске услуге

ЈН 01/20 03.02.2020.

Набавка и постављање подземних контејнера

ЈН 08/20 03.02.2020.

Поправка хидро опреме, пумпи и разводника

ЈНМВ – 01У/20 28.01.2020.

Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције

JН 02/20 24.01.2020.

Горива (нафта, бензин)