Јавне набавке – 2018. година

Ознака Датум

објављивања

Назив
16.01.2018. Претходно обавештење – Финансијске услуге – Услуге осигурања имовине и лица за 2018. годину
16.01.2018. Претходно обавештење – Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица
16.01.2018. Претходно обавештење – Поправке хидрауличне опреме и уређаја
16.01.2018. Претходно обавештење – Аутомеханичарске услуге
16.01.2018. Претходно обавештење – Резервни делови за подземне контејнере
16.01.2018. Претходно обавештење – Набавка и уградња подземних контејнера
16.01.2018. Претходно обавештење – Одећа, обућа и заштитна опрема
16.01.2018. Претходно обавештење – Електрична енергија
16.01.2018. Претходно обавештење – Горива (нафта,бензин)
16.01.2018. Претходно обавештење – Надземни контејнери
16.01.2018. Претходно обавештење – Талпе за депонију
11.01.2018. Претходно обавештење – Цистерна за прање улица
11.01.2018. Претходно обавештење – Мултифункционално возило са прикључцима
11.01.2018. Претходно обавештење – Камион за пражњење корпи за отпатке
11.01.2018. Претходно обавештење – Аутосмећар
11.01.2018. Претходно обавештење – Аутоподизач
11.01.2018. Претходно обавештење – Ауточистилице
11.01.2018. Претходно обавештење – Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера
10.01.2018. Претходно обавештење – Услуге додатног пензијског осигурања запослених
10.01.2018. Претходно обавештење – Материјал за поправку камиона и контејнера
10.01.2018. Претходно обавештење – Услуге чувања комуналне опреме на местима за одлагање   отпада
10.01.2018. Претходно обавештење – Услуге чишћења, сакупљања и селектовања отпада
10.01.2018. Претходно обавештење – Услуге ангажовања лица преко омладинско студентске задруге
10.01.2018. Претходно обавештење – Мазива
10.01.2018. Претходно обавештење – Ауто гуме
10.01.2018. Претходно обавештење – Жица жарена