Јавне набавке – 2017. година

Ознака Датум

објављивања

Назив
ЈН 08/17 19.04.2017. Поправка хидрауличне опреме и уређаја

JН 09/17 19.04.2017. Камиони за пражњење подземних контејнера

ЈН 07/17 18.04.2017. Камион за ношење аброл контејнера

ЈН 05/17 18.04.2017. Аутосмећари

ЈНМВ – 16У/17 18.04.2017. Сервисирање и поправка ауточистилице „Bucher“ у гарантном року

ЈНМВ – 22Д/17 13.04.2017. Талпе за депонију

ЈНМВ – 13Д/17 12.04.2017. Чешаљ за радну машину Caterpillar

ЈНМВ – 21Д/17 10.04.2017. Пластичне канте

ЈН 06/17 07.04.2017. Електрична енергија

ЈНМВ-20У/17 07.04.2017. Аутобуски превоз радника

ЈНМВ -19У/17 06.04.2017. Одржавање система за дегазацију депоније

ЈНМВ – 18У/17 04.04.2017. Машинска израда делова намењених одржавању и поправци опреме

ЈН 03/17 20.03.2017. Ауто гуме

JНМВ -17У/17 17.03.2017. Уништавање глодара, инсеката и бактерија

ЈНМВ-14У/17 17.03.2017. Транспортне услуге дизалице, аутовиљушкара, плато приколице

ЈНМВ-15Д/17 03.03.2017. Четке за ауточистилице

ЈНМВ-06Д/17 28.02.2017. Рачунари

ЈНМВ-12Д/17 28.02.2017. Помоћни и потрошни материјал за радионице

ЈНМВ-10Д/17 27.02.2017. Електро материјал

ЈНМВ-03Д/17 27.02.2017. Жарена жица

24.02.2017. Претходно обавештење – финансијске услуге – услуге осигурања имовине и лица за 2017. годину
24.02.2017. Претходно обавештење одећа, обућа и заштитна опрема
24.02.2017. Претходно обавештење електрична енергија
ЈНМВ-05Д/17 24.02.2017. Боје и лакови

ЈНМВ-07Д/17 24.02.2017. Теретна – лака доставна возила

ЈНМВ-08У/17 22.02.2017. Штампарске услуге

ЈНМВ-09У/17 22.02.2017. Аутолимарске и фарбарске услуге

ЈН 02/17 21.02.2017. Аутомеханичарске услуге

ЈНМВ-04Д/17  21.02.2017. Канцеларијски материјал

JНМВ-02Д/17 21.02.2017. Окретни точак за контејнере

ЈН 04/17 20.02.2017. Мазива

ЈН 01/17 20.02.2017. Материјал за поправку камиона и контејнера

ЈНМВ-11Д/17 20.02.2017. Брезове метле

ЈНМВ-01Д/17 20.02.2017. Батерије -акумулатори, свећице и сијалице

20.01.2017. Претходно обавештење резервни делови за подземне контејнере
19.01.2017. Претходно обавештење услуге издвајања и паковања отпада
19.01.2017. Претходно обавештење услуге мануелног пречишћавања јавних површина недоступних за машинско чишћење
19.01.2017. Претходно обавештење поправка хидрауличне опреме и уређаја
19.01.2017. Претходно обавештење аутосмећари
19.01.2017. Претходно обавештење камион за ношење аброл контејнера
19.01.2017. Претходно обавештење дизалице за подизање подземних контејнера
19.01.2017. Претходно обавештењекамиони за пражњење подземних контејнера
19.01.2017. Претходно обавештење – набавка и уградња подземних контејнера
19.01.2017. Претходно обавештење – надземни контејнери
19.01.2017. Претходно обавештење резервни делови за теретна,доставна, путничка возила и радне машине