Уклањање дивљих депонија – 5.септембар

У акцији уклањања дивљих депонија уредили смо следеће локације :