Уклањање дивљих депонија – 31. децембар

Наши радници уклањали су јуче дивље депоније на следећим локацијама: