Уклањање дивљих депонија – 30.октобар

Уклањање дивљих депонија по Новом Саду :