Уклањање дивљих депонија – 5. јануар

Наши радници уклањали су у јуче дивље депоније на следећим локацијама: