Уклањање дивљих депонија – 27. – 29. новембар

На улицама Новог Сада је све више дивљих депонија, упркос томе што ЈКП „Чистоћа“ редовно, свакодневно односи немарно бачен отпад: