Уклањање дивљих депонија – 21. септембар

Погледајте где смо јуче уклонли крупан и кабаст отпад, немарно одложен око контејнера: