Уклањање дивљих депонија – 16. – 17. септембар

Протеклих дана смо уклањали дивље депоније на следећим локацијама: