Уклањање дивљих депонија – 16. октобар

И данас су наше екипе вредно радиле на уклањању дивљих депонија :