Уклањање дивљих депонија – 6. – 10. јануар

Наши радници уклањали су протеклих дана дивље депоније на следећим локацијама: